برنامه ترویج زايمان طبيعي


در حال حاضر، ایران با داشتن دومین میزان سزارین در جهان با نسبت 54% وضعیت نامطلوبی از این حیث دارا است. این برنامه در جهت ترویج زایمان طبیعی و سیاست‌های جدید جمعیتی دستاوردهای ذیل را خواهد داشت:

- کاهش سزارین به میزان 10% در کشور.

- کاهش عوارض سزارین برای مادر و نوزاد.

- ترغیب زایمان طبیعی با گسترش زایمان بی درد.

- رایگان شدن هزینه زایمان طبیعی در بیمارستان‌های دولتی.

- بازسازی بلوک‌های زایمان با ایجاد فضاهای اختصاصی برای خوشایندسازی محیط زایمان طبیعی.

- افزایش تعداد موالید.

منبع: http://tahavol.behdasht.gov.irتاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-10-24 7:32        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ