ارتقای کیفیت خدمات ویزیت در بیمارستان‌های دولتی


دستاورد عینی :

· با توجه به اینکه ویزیت سرپایی در بخش خصوصی یکی از ریشه های اصلی پرداخت مستقیم از مردم در بخش سلامت کشور می‌باشد. افزایش انگیزه پزشکان در بخش دولتی از طریق متناسب سازی حق الزحمه ویزیت پزشکان در بخش دولتی باعث فعال شدن کلینیک های دولتی و امکان پاسخگویی به نیازهای مردم در بخش‌های دولتی خواهد شد. به گونه‌‌ای که مردم به جای پرداخت مبلغ 190000 ریال در مطب خصوصی، مبلغ 30000 ریال به ازای یک ویزیت پزشک متخصص خواهند پرداخت و خدماتی مشابه مطب در کلینیک ویژه بیمارستان های دولتی می گیرند.

· این برنامه به میزان 1 در صد از پرداخت مستقیم از جیب مردم (OOP) را کاهش خواهد داد.

· با اجرای این برنامه در 380 بیمارستان دولتی کشور 1500 نفر پزشک متخصص در ساعات عصر و شب و ایام تعطیل مقیم خواهند شد و مردم به آنان برای بیماری های اورژانسی دسترسی پیدا می کنند.
منبع: http://tahavol.behdasht.gov.ir/

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-10-24 7:45        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ