بخش های بیمارستان:

داخلی ، مامایی ، اطفال ، جراحی زنان و زایمان ، CCU ، بخش نوزادان و ، فیزیوتراپی ، جراحی عمومی (  ارتوپدی ، مغز و اعصاب ،  جراحی عمومی ، جراحی چشم ) و بخش های جانبی : تست ورزش ، سونوگرافی ، ماموگرافی ،  اکو کاردیوگرافی ، تست شنوایی سنجی ، فیزیوتراپی

بخش های بیمارستان:

داخلی ، مامایی ، اطفال ، جراحی زنان و زایمان ، CCU ، بخش نوزادان و  فیزیوتراپی ، جراحی عمومی ( ، ارتوپدی ، جراحی عمومی ، ) و بخش های جانبی : تست ورزش ، سونوگرافی ، ماموگرافی  ، اکو کاردیوگرافی ، فیزیوتراپی

خدمات کلینیکی قابل ارائه در این بیمارستان:
ارتوپدی، چشم پزشکی،  CCU ، زنان ، اطفال ، مامایی ، داخلی ،جراحی عمومی 


خدمات پاراکلینیکی قابل ارائه در این بیمارستان:
داروخانه,آزمایشگاه ورادیولوژی، سونوگرافی( معمولی) ، ماموگرافی ،  اکوکاردیوگرافی، تست ورزش ، فیزیو تراپی ، 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-1-29 10:56        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ