فرایند های بیمارستانی

عدم آموزش صحیح کادر درمان

علل عفونت پس از زایمان

 

فرآیند اتاق عمل

 

 

فرآیند ترخیص بیمار

 فرآیند اعزام بیمار از بیمارستان امام جعفرصادق

فرآیند بستری بیمار دربخشCCU

فرایند اجرای دستورات تلفنی

فرایند تغییر و تحول بین شیفت

بازخرید مرخصی پایان خدمت

اضافه کار

تایپ صورتجلسه کمیته ها

تایپ نامه های اداری

خرید کالا و تحویل به انبار مرکزی

درخواست خرید کالا توسط انبار

درخواست و تحویل کالا از انبار

رسیدگی به شکایات جمع آوری شده از صندوق شکایات

صدور اشتراک اینترنت اداری

فرآیند ارسال صورتحساب مصدومین به وزارتخانه واحد ماده 92

فرآیند اسقاط دستگاههای تجهیزات پزشکی

فرآیند بایگانی نامه های صادره حسابداری درآمد

فرآیند برچسب گذاری دارایی های اموالی

فرآیند پرداخت ماموریت پرسنل

فرآیند تنظیم صورتحساب سرپایی واحد درآمد بیمارستان

فرآیند کالیبراسیون دستگاه تجهیزات پزشکی

فرآیند نگهداشت تجهیزات پزشکی

 

 

 


 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-4-14 9:12        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ