نام و نام خانوادگي سمت
فاطمه سیروسیانمسئول مدارك پزشكي

 

شرح وظایف و فعالیت های واحد مدارک پزشکی:

  • بررسی پرونده ها از نظر کامل بودن و تفکیک آنها
  • کدگذاری تشخیص ها و اعمال جراحی ثبت شده در پرونده
  • ثبت پرونده بیماران در نرم افزار کامپیوتری
  • بایگانی پرونده ها مطابق سیستم استاندارد
  • پاسخگویی به ارباب رجوع
  • جمع آوری اطلاعات آماری از واحدهای بیمارستان و ارسال آمار به مراجع ذیربط
  • رسم نمودارهای آماری در مواقع لزوم
  • تشکیل کمیته مدارک پزشکی


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-30 17:01        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ