نام و نام خانوادگي مدرك تحصيلي
محسن رستمي ليسانس مديريت بازرگاني

وظايف و مسئوليت هاي كارگزيني

1- اجراي قوانين و مقررات استخدامي

2- صدور احكام كارگزيني از قبيل برقراري حقوق و مزايا -انتقال - ماموريت - ترخيص و ...

3- رسيدگي به تقاضاهايي از قبيل انتقال - تبديل وضعيت استخدامي - ترفيع بازنشستگي

4- بررسي پرونده هاي كاركنان در خصوص ارتقاء طبقه ،گروه و ...


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-11-21 11:19        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ