نام و نام خانوادگی مسول انبار:

مدرک تحصیلی:

رشته تحصیلی: 

 ایمیل:  

تعداد انبار تحت مسولیت: 

علی محمد کشتکار       

  کارشناسی      

حسابداری  

ALI4683K@yahoo.com

      2 انبار          

  

شرح وظایف:                                                                                        
1:تطبیق کالاهای خریداری و تحویل شده به انبار با نمونه اصلی آنها.                                                            
2:
رسیدگی موجودی انبار و صورت برداری از کالاهای موجود در انبار در فواصل معین و مطلع ساختن کار پرداز     
جهت تجدید سفارش.                                                                                                                  
3:
رسید(ثبت)کالاهای تحویلی و دریافتی-نظارت در ورود و خروج لوازم و اجناس و کالاها-ایجاد حواله جهت کالاهای 
توزیع شده و همچنین امضاء کلیه اسناد مربوط.                                                                                  
4:
نظارت بر تمامی فعالیتها و اجرای مقررات مالی و انبارداری در انبارهای تحت سرپرستی و ارایه راهنمایی های    

لازم به کارکنان تحت نظارت


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-30 17:00        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ