معرفي پرسنل زايشگاه

 

 مسئول بخش : مرضیه بهروزی


 ردیف نام و نام خانوادگی
 1 شیما اسدی
 2 زهرا حسینی فرد
 3 فاطمه سجادیان
 4 منیر موسوی
 5 معصومه هاشمی
 6 اعظم عواطفی
 7 شمسی اورنگ

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-11-21 11:08        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ