معرفي پرسنل دياليز

بخش دیالیز یکی از مهمترین وتخصصی ترین بخش های بیمارستان امام جعفر صادق (ع) می باشد
این بخش با پرسنل مجرب وبا سابقه که آموزش دیالیز را با موفقیت سپری نموده اند کاور می گردد .
بخش دیالیز دارای سه دستگاه دیالیز می باشد که شامل 2دستگاه فرزینیوس ویک دستگاه گمبرو

ودارای یک اتاق که بصورت کار می کند .
در این بخش تعداد سه نفر پرسنل هستند

نام و نام خانوادگي سمتنوع استخدام
قدمعلي ارادت بهياررسمي
پريسا مصطفوي بهياررسمي
حمیده کشتکار پرستارقراردادی


بخش دیالیز در حال حاضر تعداد 9 بیمار دائم دارد که در آینده نزدیک با توجه به افزایش پرسنل تعداد

بیماران نیز افزایش خواهد یافت روزهایی کاری این بخش در حال حاضر به جزء سه شنبه وجمعه تمام

روزها غعال است ودر دو شیفت صبح وعصر به بیماران محترم خدمات دهی می کند .

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-8 20:11        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ