معرفي پرسنل درمانگاه

متخصصص اطفال  (دكتر رحماني )شنبه –يكشنبه –دوشنبه –سه شنبه –چهارشنبه
متخصص جراحي زنان (دكتر روانفر) يكشنبه –چهارشنبه
متخصص اعصاب وروان (دكتر اكرم زاده ) شنبه –يكشنبه –دوشنبه –سه شنبه –چهارشنبه
متخصص جراح عمومي (دكتر جهان آبادي )يكشنبه-سه شنبه
متخصص سونوگرافي (دكتر فرنودي ) يكشنبه-پنجشنبه
متخصص قلب     (كيان پور) شنبه –يكشنبه
متخصص ارتوپد  (دكتر اكشاورز) دوشنبه
متخخصص گوش وحلق بيني (دكتر آقايي)سه شنبه

پذيرش (زهرا عدالت پور) 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-15 6:15        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ