پرسنل بخش داخلي –جراحي واطفال
 

سمت

 

نام و نام خانوادگی

 

ردیف

 

سرپرستار


 

حمیده کشتکار

 

1

پرستار پیمانی

خانم الهام  کمینی

2

پرستارقراردادی

خانم فاطمه  سعادتی

3

پرستارشرکتی

خانم معصومه   خسروانیان

4

پرستارطرحی

خانم رقیه  بهرامی

5

پرستارطرحی

خانم نازنین استواری

6

پرستارطرحی

 

خانم الهام جوکار

7

 

پرستارطرحی

 

خانم شکوفه میرکی

8


شرح وظايف ونوع خدمات بخش:
پذيرش بيماراني كه مي خواهند تحت عمل جراحي قرار گيرند ومراقبت از بيماران بعد از عمل جراحي-پذيرش بيماراني كه مشكلات بارداري دارند.
تعداد تخت بخش جراحي: 9تخت
توجيه بيماران وراهنمايي هاي لازم به مراجعين –آموزش بيماران قبل از ورود به اتاق عمل –آموزش بيماران بعد از هرگونه عمل جراحي
تجهيزات بخش:  دستگاه دي سي شوك(1عدد)-پالس اكسي متري(1عدد)-مانيتورينگ(1عدد)-اينفيوژن پمپ(1عدد)-سرنگ پمپ(1عدد)-دستگاه نوارقلب(1عدد) –دستگاه ساكشن(1عدد)-صندلي تاشو

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-6-11 8:14        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ