دفتر پرستاری

مترون : راضیه خدایار


ردیفنام و نام خانوادگیسمت
1خدیجه فداییسوپروایزر آموزشی
2 مهسا کریمی مسئول بهبود کیفیت
3 سحر کارگر سوپروایزر کنترل عفونت
4 جواد هوشیار سوپروایزر بالینی
5 عفت زارعی سوپروایزر بالینی
6 عارف هوشیار سوپروایزر بالینی
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-11-21 11:15        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ