پرسنل اعصاب وروان

سمت

 

نام و نام خانوادگی

 

ردیف

مسئول رسمی

خانم راضیه خدایار

 

1

 

پرستارقراردادی

 

 

 

خانم معصومه جاویدی

2

 

پرستار طرحی

 

خانم مریم  صفری

3

 

پرستار طرحی

 

خانم ژیلا خسروانیان

4

 

بهیار شرکتی

 

آقای رضا حسینی

5

 

بهیار شرکتی

 

آقای محمد رضا دراسفید

6

 

بهیار شرکتی

 

آقای رامین قنبری

7

 

پرستار پیمانی

 

خانم معصومه اسدی

8

 

پرستار قراردادی

 

خانم آسیه هوشیاری 

9

 

پرستار شرکتی

 

 

 

خانم فهیمه هوشیار

10

 

پرستار شرکتی 

 

خانم فاطمه مهرآور

11

 

پرستار شرکتی 

 

خانم فهیمه صفرپور

12

 

پرستار طرحی

 

خانم زیبا   تقدم 

13

 

پرستار طرحی

 

خانم پروین عباسی

14

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-30 16:42        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ