معرفي پرسنل اتاق عمل

 

 

نام ونام خانواده گي سمت
علي قاسمي زادهمسئول اتاق عمل
راضیه یارمحمدیپرسنل
فرزانه برزگرپرسنل
هما حسین پورپرسنل
زهرا شهوندپرسنل
مرجان عابدیپرسنل
مسعود سجادیانپرسنل
هادی خدابخشسیپرسنل

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-11-21 10:22        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ