حضور پزشكان متخصص مقیم در بيمارستان‌هاي دولتی

درحال حاضر در اکثر بیمارستانهای کشور ( دولتی وخصوصی ) در ساعات عصر وشب وایام تعطیل پزشک متخصص وجود ندارد و مردم از این امکان محروم هستند.

با اجرای این برنامه در 380 بیمارستان دولتی کشور 1500 نفر پزشک متخصص در ساعات عصر و شب و ایام تعطیل مقیم خواهند شد و مردم به آنان برای بیماری های اورژانسی دسترسی پیدا می کنند.

منبع: http://tahavol.behdasht.gov.ir/
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-10-24 7:35        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ