آزمایشگاه

 

 مسئول  : عباس هوشیار
تعداد پرسنل : 6نفر
تلفن داخلی : 315

شرح وظایف

شرح سوپروایزر آزمایشگاه 

نظارت بر کلیه بخشهای آزمایشگاه اعم از فنی و غیر فنی 
نظارت بر اجرای صحیح انجام آزمایشات در کلیه بخشهای فنی
آموزش پرسنل در خصوص انجام آزمایشات ، کار با دستگاههای جدید و آموزش پرسنل جدید الورود
پیگیری سرويسهای دوره ای و تعمیرات مورد نیاز دستگاههای مختلف آزمایشگاه
انجام سرويسهای هفتگی ، ماهیانه و سه ماهه دستگاه سل کانتر SYSMEX
اجرای برنامه های استانداردسازی آزمایشگاه ( ایجاد LOG BOOK و شناسنامه و دفترچه فنی برای کلیه دستگاهها ) .
تهیه کلیه مواد و وسایل لازم اعم از کیتهای مصرفی ، لوازم دارویی ، نوشت افزار و پیگیری تهیه مواد شوینده و ضد عفونی کننده مورد نیاز در آزمایشگاه
پیگیری و پاسخ به نامه ها و چک لیست های ارسالی به آزمایشگاه
گردآوری گواهی کالیبر دستگاهها از شرکتهای خریداری شده
اعلام و پیگیری موارد مربوط به خرابی تجهیزاتی به مبادی ذیربط
نظارت بر عملکرد دستگاه ها و تنظیم آنها با مشورت مسئول فنی
تهیه برنامه ماهیانه جهت کشیکهای پرسنل بخش  
تهیه آمار ماهیانه و آمار فصلی جهت بخشهای مختلف آزمایشگاه
پیگیری در جهت خرید دستگاههای جدید و تجهیز بهتر آزمایش
پیگیری و اقدام در جهت راه اندازی آزمایشات متعدد و جدید و به روز کردن آزمایشگاه از قبیل راه اندازی بخش کشت و بخش هورمون و آزمایشات ادرار 24 ساعته
انجام کلیه امور محوله بر عهده مسئول ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه
انجام کلیه امور محوله بر عهده مسئول بانک خون
تهیه محیط های کشت
انجام آزمایشات هورمونی
انجام کنترل کیفی در بخشهای مختلف آزمایشگاه و رسم نمودارهای وستگارد برای تستهای بیوشیمی به صورت ماهیانه
کنترل کلیه فاکتورها و صورت حسابها اعم از خرید ملزومات مصرفی و تجهیزات آزمایشگاههای ارجاع ، حقوق و بیمه پرسنل ، تنخواه کارپرداز
کنترل و نظارت بر امور کارکنان شاغل در آزمایشگاه از نظر حضور و غیاب


 


لیست آزمایش های قابل انجام در بیمارستان امام جعفرصادق (ع) سعادت شهر

 

 

Hemathology:CBC diff,BG,G6PD,Retic Count,P.B.S,ESR

Biochemi: blood sugar(FBS) , BUN , Cr ,Chol, TG, HDL , LDL ,URIC ACID  LFT, Ca, Ph,Fe ,TIBC, ,HbA1c ,Na , K,CPK Total,LDH.Mg.amylase.ABG.

SEROLOGY: CRP , RF , RPR(VDRL) ,WRIGHT , 2ME, WIDAL , BHCG,ASO

URIN ANALYSIS: U/A ,URIN 24 h(VOLUME,Prot,Cr,Ca,NA,K..)

Microbiology: U/C , STOOL/C ,OTHER Culture, Blood/C

Parazitology:OB ,OP

Others:PT,PTT ,CT,Malaria Smear, Leishman body,  Troponin I,Ferritin

T3,T4,TSH,, ,PSA , Coombs direct, Coombs indirect,Cross matc

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-9 3:10        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ