بخش تالاسمی

 
مسئول بخش :خانم زیبا تقدم
تعداد تخت: 4 عدد

شرح وظایف مسئول بخش تالاسمی

نظارت بر ویزیت تمامی بیمارانِِ ,کنترل هموگلوبین آنها و تعیین نیاز خون بیماران بر حسب وزن و میزان Hb و شرایط بیمار

بررسی پریودیک که هر 6ماه انجام میشود   ودرخواست ازمایشات مورد لزوم

کنترل پرونده های بیماران بمنظور تکمیل ازمایشات وواکسن های مورد نیاز واکنش حین تزریق خون

کنترل بیمار حین تزریق دسفرال وریدی همراه خون

نظارت بر کنترل علائم حیاتی

نمونه گیری جهت   CBC و سرم برای تست سازگاری (کراس ماچ)

کنترل و ثبت دقیق مشخصات کیسه خون و بیمار

تزریق پنی سیلین ماهانه و یا تزریقات ضروری بیماران

تزریق خون

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-9 3:22        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ