ردیف نام دوره تاریخ 
1 آموزش نحوه مواجه با بيمار بدحال و اقدامات پرستاري اوليه  1396/02/24
2 ارتباطات بر اساس الگوي ISBAR 1396/03/04
3 كارگاه احياء قلبي ريوي پايه   1396/03/13
4 نحوه خواندن نوار قلب  1396/03/18
5 كنترل عفونت و بهداشت محيط  1396/03/25
6 آشنايي با ترياژ به روش ESI 1396/03/30
7 مباني كنترل عفونت در بخش هاي درماني 1396/03/31
8 آموزش استفاده از DC SHOCK ومانيتور  1396/04/18
9 تشخيص و درمان آريتمي قلب  1396/05/05
10 مديريت ودرمان سكته حادقلبي مغزي 1396/05/14
11 پيشگيري، كنترل بروز و شيوع عفونت هاي بيمارستاني 1396/05/24
12 مهارتهاي ارتباطي 1396/05/26
13 مهارت و كنترل خشم 1396/05/28
14 كارگاه احياء قلبي ريوي پايه   1396/06/01
15 مهارت و كنترل استرس 1396/06/02
16 نحوه صحيح تزريق خون و فراورده هاي خوني (همو ويژولانس) 1396/06/16
17 تكنيكهاي پيشگيري و درمان زخم هاي فشاري 1396/06/23
18  كارگاه احياء قلبي ريوي پيشرفته  1396/06/26
19 مديريت پسماند و نحوه تفكيك آن 1396/07/13
20 شستشوي صحيح دست 1396/07/20
21 مديريت استرس در خانه و محيط كار 1396/08/11
22 بهداشت محيط در مراكز درماني 1396/08/12
23 كنترل خشم 1396/08/18
24 دوره پيشگيري و كنترل عوامل تهديد كننده ايمني بيمار 1396/08/25
25 نحوه صحيح گزارش نويسي اوراق پزشكي و پرستاري 1396/08/27
26 خطاهاي پزشكي و گزارش دهي 1396/09/02
27 اطفاء حريق و راههاي پيشگيري 1396/09/09
28 دوره آموزشي حفاظت ايمني و پدافند غير عامل 1396/09/28
29 نحوه صحيح دادن دارو و مراقبتهاي پرستاري آن 1396/10/02
30 نظافت و پاكسازي گندزدائي و شستشوي ابزار، تجهيزات و سطوح 1396/10/07
31 ايمني وسلامت شغلي ونحوه مقابله با مخاطرات شغلي 1396/10/14
32 روش صحيح حمل بار 1396/10/14
33 كارگاه احياء نوزاد 1396/10/23
34 نحوه پاكسازي و واشينگ بخشهاي بستري 1396/11/05
35 احيا كودكان 59-1 ماهه                    1396/11/07
36 نحوه كنترل عبور و مرور مراجعين و بازديد وسايل نقليه 1396/11/12
37 برق گرفتگي و اصول ايمني 1396/11/19
38 خطرات مواد شيميائي 1396/11/26
39 خطرات كپسولهاي  گاز فشرده 1396/11/26
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-11-29 14:48        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ