تاریخ

کلاس آموزشی

ردیف

24/02/1396

آموزش نحوه برخورد با بیمار ترومایی

1

04/03/1396

آموزش تحویل بیمار به روش ISBar

2
13/03/1396
کارگاه احیا قلبی ریوی پایه
3
18/03/1396
نحوه خواندن نوار قلب
4
25/03/1396
کنترل عفونت و بهداشت محیط
5
30/03/1396
آشنایی با تریاژ به روش ESI
6
31/03/1396
مبانی کنترل عفونت در بخش های درمانی
7
18/04/1396
آموزش استفاده از DC SHOCK  و مانیتور
8
05/05/1396 تشخیص و درمان آریتمی قلب9

14/05/1396
مدیریت و درمان سکته حاد قلبی مغزی
10

24/05/1396
پیشگیری ، کمنرل بروز شیوع عفونت های بیمارستانی11

26/05/1396
مهارت های ارتباطی
12

28/05/1396
مهارت و کنترل خشم
13

01/06/1396
کارگاه احیاء قلبی ریوی پایه
14
02/06/1396
مهارت و کنترل استرس
15
16/06/1396
نحوه صحیح تزریق خون و فراورده های خونی
16
23/06/1396
تکنیک های پیشگیری و درمان زخم فشاری
17
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-6-11 8:11        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ